Castel Marketing & Communication
privacy statement

Waarom we jouw persoonsgegevens verwerken

Castel Marketing & Communication verwerkt jouw persoonsgegevens

 • in opdracht van onze klanten, voor het uitvoeren en beheren van hun marketingactiviteiten
  • omdat wij jouw persoonsgegevens van onze klanten hebben ontvangen.
  • en/of omdat wij die gegevens voor onze klanten beheren of verzamelen.
  • en/of omdat wij een database van derden hebben gekocht of gehuurd.
 • voor ons eigen gebruik
  • in het kader van het uitrollen van onze eigen marketingactiviteiten, te communiceren over ons aanbod aan diensten en producten en/of relevante informatie te verstrekken
   • omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
   • en/of omdat wij een database van derden hebben gekocht of gehuurd.
  • omdat je gebruik maakt van onze diensten.
  • en/of omdat je diensten of producten aan ons verschaft.
  • voor het verzenden van verjaardagswensen aan onze zakenrelaties.
  • voor het afhandelen van jouw betaling.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor bovenvermelde activiteiten en enkel mits jouw toestemming aan de verantwoordelijke partij in kwestie (zie ‘Verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens’) verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • taal
 • adresgegevens van het bedrijf waar je werkt
 • telefoonnummer (directe bedrijfslijn en mobiel nummer)
 • jouw e-mailadres bij het bedrijf waar je werkzaam bent
 • overige persoonsgegevens die je actief hebt verstrekt (bijvoorbeeld privételefoonnummer, privéadres, privé-e-mail en verjaardag).
 • IP-adres, Internetbrowser en apparaat type, enkel in kader van Google Analytics metingen.

Verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens

 • Bij het uitvoeren van marketingactiviteiten in opdracht van onze klanten
  • Voor persoonsgegevens ontvangen van onze klanten is de klant eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en de toestemming om deze te mogen gebruiken in het kader van de gedefinieerde marketingactiviteiten.
  • Voor persoonsgegevens die wij beheren en/of verzamelen in opdracht van onze klanten is de klant eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en de toestemming om deze te mogen gebruiken in het kader van de gedefinieerde marketingactiviteiten.
  • Voor persoonsgegevens aangekocht of gehuurd van een derde partij in het kader van een marketingactiviteit van een klant is de derde partij verantwoordelijk voor de kwaliteit en de toestemming om deze te mogen gebruiken in het kader van de gedefinieerde marketingactiviteit.
 • Bij ons eigen gebruik
  • Voor persoonsgegevens die Castel Marketing & Communication beheert voor eigen doeleinden zijn wij eindverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens.
  • Voor persoonsgegevens aangekocht of gehuurd van een derde partij in het kader van een eigen marketingactiviteit is de derde partij verantwoordelijk voor de kwaliteit en de toestemming om deze te mogen gebruiken in het kader van de gedefinieerde marketingactiviteit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze diensten en/of website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of registrant ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@castel.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen en/of laten verwijderen door de betrokken partij (zie ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

In uitzonderlijke gevallen vragen we jouw identificatiegegevens en verstrekken we deze aan derde partijen (bijvoorbeeld voor het bezoeken van beveiligde sites of voor het boeken van vluchten). Dat gebeurt enkel mits jouw voorafgaande, expliciete toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren

Castel Marketing & Communication zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat betreft de marketingcampagnes die we voor onze klanten uitrollen, worden de gebruikte persoonsgegevens bij het afsluiten van de campagne in kwestie gearchiveerd. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van en op verantwoordelijkheid van de klant worden de gegevens verder gebruikt voor zijn campagnes.

Delen met anderen of gedeeld met ons

Castel Marketing & Communication verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de marketingprojecten van onszelf of onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij éénmalig een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Met onze klanten sluiten wij éénmalig een globale vertrouwelijkheidsovereenkomst af over de persoonsgegevens die wij beheren of die zij ons bezorgen in het kader van hun campagnes.

In kaart brengen websitebezoek

Castel Marketing & Communication gebruikt voor zijn eigen website en voor de websites die voor klanten worden aangemaakt functionele, statistische of tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies worden steeds ingeladen, het zijn puur technische cookies en zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Functionele cookies worden onder meer gebruikt

 • om te zorgen dat je je gebruikersnaam, paswoord en andere voorkeuren zoals abonnement, taal, locatie … niet steeds opnieuw moet invoeren.
 • om misbruik van onze producten en diensten te kunnen opsporen, door bijvoorbeeld het aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • om overbelasting, bugs of andere problemen met de site op te sporen.

Statistische cookies worden steeds ingeladen, zij worden gebruikt om volledig anoniem inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website wordt gebruikgemaakt en welke pagina’s met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse met als doel de content van de website te optimaliseren.

Tracking cookies worden enkel na jouw goedkeuring ingeladen. Ze worden onder meer gebruikt om

 • koppelingen met sociale media te leggen.
 • derde partijen toe te laten advertenties op maat te tonen op basis van jouw surfgedrag.
 • aanbevelingen te krijgen tijdens het gebruik van de website op basis van jouw surfgedrag.

Bij jouw eerste bezoek aan de website informeren we je over het gebruik van cookies volgens de richtlijnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Functionele en statistische cookies worden altijd uitgevoerd. Voor het gebruik van andere cookies wordt eerst jouw toestemming gevraagd. Hou er rekening mee dat bepaalde functies van de website mogelijk niet werken wanneer de cookies niet worden ingesteld.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@castel.be.

 • Voor gegevens die wij verwerken in opdracht van onze klanten voor het uitvoeren van hun marketingactiviteiten
  • Voor persoonsgegevens ontvangen van onze klanten zullen wij jouw verzoek, binnen de vier weken, aan de partij in kwestie bezorgen voor opvolging.
  • Voor persoonsgegevens die wij beheren en/of verzamelen in opdracht van onze klanten verwerken wij jouw verzoek binnen de vier weken en lichten we de klant in kwestie in.
  • Voor persoonsgegevens aangekocht of gehuurd van een derde partij in het kader van een marketingactiviteit van een klant zullen wij jouw verzoek, binnen de vier weken, aan de derde partij in kwestie bezorgen voor opvolging en lichten we eveneens de klant in kwestie in.
 • Voor gegevens die wij verwerken voor eigen gebruik
  • Voor persoonsgegevens aangekocht of gehuurd van een derde partij in het kader van een eigen marketingactiviteit zullen wij jouw verzoek, binnen de vier weken, behartigen en eveneens aan de derde partij in kwestie bezorgen.
  • Voor persoonsgegevens die Castel Marketing & Communication beheert voor eigen doeleinden zullen we jouw verzoek, binnen de vier weken, opvolgen.

Preventie

Castel Marketing & Communication neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 014 500 205 of via privacy@castel.be.

Castel Marketing & Communication heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Opslag van jouw gegevens op een beveiligd deel van onze storage.
 • In het kader van sommige marketingactiviteiten worden persoonsgegevens op externe servers van derde partijen bewaard. De toegang daartoe is SSL geëncrypteerd en paswoord beschermd. Met deze partijen sluiten wij éénmalig een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

Incidenten

In geval er toch iets misloopt met de bescherming van gegevens en hieruit een misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking zou volgen, zal Castel Marketing & Communication binnen de 72 uur na vaststelling van het incident actie ondernemen, en de bevoegde autoriteit en de eigenaar van de gegevens op de hoogte brengen van het incident.